Over Steenbreek

Wat is Steenbreek?

Wij zijn Steenbreek Katwijk; een lokale tak van de landelijke Stichting Steenbreek. Stichting Steenbreek is een landelijke organisatie, opgericht in 2015 door ir. Wout Veldstra, gepensioneerd stadsecoloog van Groningen. Hij zag hoe “zijn” stad steeds meer versteende en besloot tot actie. Al vrij snel werd dit opgepikt door andere grote steden en werd Operatie Steenbreek opgericht. De organisatie kreeg bekendheid door het motto “steen eruit, plant erin” en groeide snel. Het toenemen van betegelde oppervlakten en het verdwijnen van tuinen en andere beplanting is een wijdverspreide trend in Nederland. Momenteel is ca. 2/3 van de Nederlandse gemeenten lid van Steenbreek en sloten zich bovendien vier waterschappen en vier provincies aan. Sinds 2017 is de Katwijkse tak van Steenbreek in het leven geroepen. Aangezien Katwijk tot een van de minst groene gemeenten behoort is dat zeker nodig.
Ons doel is om Katwijkers te inspireren, motiveren en enthousiasmeren om van Katwijk een groenere plek te maken. 

Waarom willen we meer groen?

Een grauwe betegelde omgeving is niet alleen veel lelijker dan een groene omgeving, verstening brengt ook veel problemen met zich mee. Een versteende omgeving zorgt namelijk voor viezer zeewater, minder biodiversiteit (verscheidenheid aan leven) en meer wateroverlast, fijnstof, lawaai en hittestress. Dat is nogal een lijstje. Vooral de afname van biodiversiteit is problematisch. Uit wetenschappelijke studies blijkt dat door verstening veel planten- en dierensoorten uitsterven. De een verscheidenheid aan dieren, planten, micro-organismen en ecosystemen staat aan de basis van het functioneren van de natuur, waar wij mens enorm van afhankelijk zijn. 

Klimaatadaptatie

Door klimaatverandering zullen we steeds vaker te maken krijgen met weersomstandigheden. Hevige buien en perioden van grote droogte wisselen elkaar af. Door een deel van uw tegels (of misschien zelfs alles!) te verwijderen kan het water gewoon de grond in. In plaats van dat al het water het in een overbelast riool terecht komt en overstromingen veroorzaakt, wordt het water opgevangen in de planten en het grondwater. Op deze manier houden we het zeewater bovendien schoner. Als het riool niet overbelast raakt tijdens regenpieken, stroomt er geen vervuild water via de Rijn uit in de zee. 

In tijden van droogte zorgen planten ervoor dat het water in de grond beter wordt vastgehouden. Daarnaast heeft een groene omgeving een verkoelend effect tijdens hittegolven. Zo kan één boom evenveel verkoeling geven als tien airco's! Zoals je op het kaartje hiernaast kunt zien is die groene verkoeling dringend nodig in Katwijk. Tijdens hittegolven loopt de gevoelstemperatuur in veel wijken op tot wel 45°C. Planten dempen dus de weersextremen en zorgen op die manier voor een leefbaarder Katwijk. 

Neem ook eens een kijkje bij deze lokale organisaties: