Over Steenbreek

Wat is Steenbreek?

Wij zijn Steenbreek Katwijk; een lokale tak van de landelijke Stichting Steenbreek. Stichting Steenbreek is een landelijke organisatie, opgericht in 2015 door ir. Wout Veldstra, gepensioneerd stadsecoloog van Groningen. Hij zag hoe “zijn” stad steeds meer versteende en besloot tot actie. Al vrij snel werd dit opgepikt door andere grote steden en werd Operatie Steenbreek opgericht. De organisatie kreeg bekendheid door het motto “steen eruit, plant erin” en groeide snel. Het toenemen van betegelde oppervlakten en het verdwijnen van tuinen en andere beplanting is een wijdverspreide trend in Nederland. Momenteel is ca. 2/3 van de Nederlandse gemeenten lid van Steenbreek en zijn bovendien vier waterschappen en vier provincies aangesloten. Sinds 2017 is de Katwijkse tak van Steenbreek in het leven geroepen. Aangezien Katwijk tot een van de minst groene gemeenten behoort is dat zeker nodig.
Ons doel is om Katwijkers te inspireren, motiveren en enthousiasmeren om van Katwijk een groenere plek te maken. 

Groen in Katwijk

Waarom is het nodig dat Steenbreek Katwijk in actie komt? Gemeente Katwijk is één van de minst groene gemeente van Nederland. Alhoewel we in de gemeente Katwijk wel 2.469.131 m2 aan tuinoppervlakte hebben, is maar liefst 87% van de Katwijkse tuinen betegeld. Vooral in het centrum van Katwijk is er heel weinig groen. Niet iets om trots op te zijn.

Waarom willen we meer groen?

Een grauwe betegelde omgeving is niet alleen veel lelijker dan een groene omgeving, verstening brengt ook veel problemen met zich mee. Een versteende omgeving zorgt namelijk voor viezer zeewater, minder biodiversiteit (verscheidenheid aan leven) en meer wateroverlast, fijnstof, lawaai en hittestress. Dat is nogal een lijstje. Vooral de afname van biodiversiteit is problematisch. Uit wetenschappelijke studies blijkt dat door verstening veel planten- en dierensoorten uitsterven. De een verscheidenheid aan dieren, planten, micro-organismen en ecosystemen staat aan de basis van het functioneren van de natuur, waar wij mens enorm van afhankelijk zijn. 

Gelukkig is de oplossing voor deze problemen best simpel: meer groen! Meer groen in de leefomgeving draagt bij aan het:

1. verbeteren van de luchtkwaliteit

2. verbeteren van de waterkwaliteit

3. tegengaan van hittestress

4. verminderen van mentale stress (en verbeteren gemoedstoestand)

5. versterken van onze immuunfunctie via microbioom (darmflora)

6. stimuleren van lichamelijke activiteit

7. faciliteren van sociaal contact en sociale samenhang

8. verminderen van geluidshinder

Ons motto is daarom: Tegels eruit, groen erin! 

Klimaatadaptatie

Door klimaatverandering zullen we steeds vaker te maken krijgen met extreme weersomstandigheden. Hevige buien en perioden van grote droogte wisselen elkaar af. Door een deel van uw tegels (of misschien zelfs alles) te verwijderen kan het water de grond in. Het water opgevangen in de planten en het grondwater. Zo komt het water niet meteen in het riool terecht. Dat is fijn omdat het riool tijdens hevige buien snel volloopt en overstroomd. Daar zit natuurlijk niemand op te wachten. Het vieze rioolwater brengt namelijk gezondheidsrisico's met zich mee voor mens en dier. Het rioolwater kan ook de Rijn invloeien en de zee vervuilen. Met een tuin draag je dus bij aan schoner zeewater. Dat is toch een goed gevoel als je deze zomer in zee zwemt.

In tijden van droogte zorgen planten ervoor dat het water in de grond beter wordt vastgehouden. Daarnaast heeft een groene omgeving een verkoelend effect tijdens hittegolven. Zo kan één boom evenveel verkoeling geven als tien airco's! Zoals je op het kaartje hiernaast kunt zien is die groene verkoeling dringend nodig in Katwijk. Tijdens hittegolven loopt de gevoelstemperatuur in veel wijken op tot wel 45°C. Alleen op de groenste plekken in Katwijk (het bos bij Salem, het Ridderpark en de natuur langs de Rijn) blijft het koeler. Planten dempen dus de weersextremen en zorgen op die manier voor een leefbaarder Katwijk. 

Meer over klimaatverandering en de gevolgen:

Neem ook eens een kijkje bij deze lokale organisaties: