Draag liever geen steentje bij

Gepubliceerd op 28 mei 2020 om 18:54

Uit berekeningen op basis van luchtfoto’s van Nederland blijkt dat tuinen in de bebouwde kom gemiddeld voor maar liefst zestig procent uit verharding bestaan. Deskundigen constateren dat er een duidelijke trend is richting verstening. Veel mensen met een tuintje maken daar liever een uitbreiding van de woonkamer van in de vorm van een terras, dan dat ze de ruimte vergroenen.

Opvallend is dat juist in wijken waar gemeentes voor weinig openbaar groen zorgen de tuintjes meer verhard zijn. In groene buurten zijn mensen sneller geneigd daar met hun tuin bij aan te sluiten. Er gaat dus een belangrijke voorbeeldfunctie uit van het groene handelen van de lokale overheid.

Gelukkig zijn steeds meer Nederlandse gemeenten doordrongen van het feit dat vergroening ertoe doet. Zelfs de gemeente Katwijk volgt gelukkig deze trend. Een beetje schoorvoetend nog, maar er zit beweging in. Dat mag ook wel, want we hebben een achterstand. Zo prijkt onze wijk De Noord in het lijstje van meest versteende buurten van het land.

Het is natuurlijk mooi dat er een initiatief is als Steenbreek Katwijk. Maar eigenlijk zou dat niet nodig hoeven zijn als de gemeente daadwerkelijk het voortouw zou nemen. Vergroening van de gemeente helpt mee aan de biodiversiteit, draagt bij aan vermindering van hitte, zorgt voor minder wateroverlast en maakt de gemeente gewoon mooier. En een groene leefomgeving zorgt voor prettige leefsfeer en zorgt ervoor dat mensen zich fijner en gezonder voelen.

Dus ja, laten we daar met zijn allen een steentje aan bijdragen. Of liever een plantje natuurlijk.

 

(Bij deze column is gebruik gemaakt van De Groene Amsterdammer van 6 mei 2020: ‘De tuin is een aanval’)

 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.